quad4rent-palima

Pravila o privatnosti i uvjeti korištenja web stranice www.quad4rent-palima.hr

Sadržaj na www.quad4rent web stranicama zaštićen je autorskim pravima.

Neovlašteno korištenje web stranica www.quad4rent-palima.hr bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava. 

Korištenjem www.quad4rent-palima.hr web stranica smatra se da su korisnici istih u svakom trenutku upoznati s odredbama o obradi podataka, kolačićima i uvjetima korištenja www.quad4rent-palima.hr web stranica.

Korisnik pristaje na sve rizike koje mogu nastati  korištenjem www.quad4rent-palima.hr web stranica.

Korisnik pristaje koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

PALIMA d.o.o se u potpunosti odriče svake odgovornosti  koja na bilo koji način može nastati iz ili je vezana za korištenje  www.quad4rent-palima.hr web stranica.

PALIMA d.o.o se u potpunosti odriče svake odgovornosti i štete koju može prouzročiti  korisnik  www.quad4rent-palima.hr web stranica.

www.quad4rent-palima.hr web stranice mogu sadržavati  dokumente, informacije , podatke kao i poveznice drugih web stranica u vlasništvu trećih osoba koje će se ukoliko je moguće označavati.

PALIMA d.o.o nema nadzor nad dokumentima, , informacijama, podacima sa web stranica trećih osoba te se u cjelosti odriče svake odgovornosti o točnosti dokumenata, podataka , informacija te sigurnosti istih u vlasništvu trećih osoba.

Web stranice www.quad4rent-palima.hr mogu koristiti kolačiće u namjeri da se korisniku pruža besplatna i kvalitetna usluga.

PALIMA d.o.o se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika www.quad4rent-palima.hr web stranica.

PALIMA d.o.o može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi PALIMA d.o.o .

PALIMA d.o.o. će osobne podatke korisnika, kao što su ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail koristiti isključivo u svrhu rezervacije quadova te ih neće dalje distriburirati trećim stranama bez izravnog pristanka korisnika www.quad4rent-palima.hr web stranica .

PALIMA d.o.o ima pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja www.quad4rent-palima.hr web stranica te se u potpunosti odriče odgovornosti od mogućih nastalih posljedica proizašlih iz tih radnji.

O svakoj promjeni uvjeta korištenja korisnici će biti obaviješteni. Izmjene uvjeta korištenja stupaju na snagu odmah nakon objave istih na www.quad4rent-palima.hr web stranicama. 

Sadržaj www.quad4rent-palima.hr web stranica ne smije se koristiti u komercijalne svrhe bez izravnog pristanka PALIMA d.o.o. ,ali je isti dostupan za individualne potrebe korisinika poštivajući autorska prava i prava trećih osoba.

Vlasnik autorskih prava na web stranicama  www.quad4rent-palima.hr: PALIMA d.o.o

Vlasnik web stranica  www.quad4rent-palima.hr : PALIMA d.o.o

Kreataor web stranica www.quad4rent-palima.hr : PALIMA d.o.o